ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฐมนิเทศนักศึกษาในรายวิชา การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 216 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาในรายวิชา การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” ณ ห้องบรรยาย 2305 ชั้น 3 อาคารเรียนเรียนคณะนิติศาสตร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดี คณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1.นายจำนงค์ จิตนิรัตน์  นักพัฒนาเอกชนอาวุโส บรรยายในหัวข้อ "นักศึกษากฎหมายกับการศึกษาปัญหากฎหมายในสังคม/ชุมชน" 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ กาญจนา ทองทั่ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research Division)   3.ดร. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล4.นายจักรพงศ์ ธนสารกุล นักพัฒนาเอกชน บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการศึกษาข้อมูลในชุมชน”