ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2565


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 9 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 63 ครั้ง)  


การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 179 โรงเรียน และการแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2565
สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวาปีปทุม ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพังเคนพิทยา ได้รับโล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกำแพง ได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
ข่าวโดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์