ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายว่าที่นักกฎหมาย 3-4 กันยายน 2565


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 3 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 428 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ จัดค่ายว่าที่นักกฎหมาย (รอบที่ 1) ขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ค้นหา/ค้นพบตนเองว่ามีความสนใจศาสตร์ทางกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้มีนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมค่าย จำนวนทั้งสิ้น 104 คน
ในการนี้ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย