ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาคปฏิบัติในรายวิชาการว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 3 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 250 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอาจารย์ประฐิษย์ แป้นทอง อาจารย์ประจำรายวิชา ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน ภาคปฏิบัติในรายวิชาการว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย โดยให้นักศึกษา จัดกลุ่มและทำการจำลองการว่าความ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องว่าความและศาลจำลอง อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยได้เชิญศิษย์เก่าร่วมเป็น คณะกรรมการให้คะแนนและให้คำแนะนำต่อรุ่นน้อง ประกอบด้วย 1.ร้อยตำรวจโทหญิงจิรายุ สุขนา รองอัยการจังหวัดสกลนคร 2.ทนายพนมรุ้ง ไชยรัตน์ ทนายความ 3.ทนายสิบเอกทรงภูมิ พุ่มจันทร์ ทนายความ