ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 13


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 74 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 13 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ ตลอดจนแนวคิด มุมมองและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน ทั้งนี้มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายฯ ดังกล่าว จำนวน 119 คน จาก 22 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการนี้ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ และกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งนี้