ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร "อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 110 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี พร้อมทั้งทีมคณาจารย์ จัดกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร "อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ของครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม