ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีไหว้ครู ประจำปรการศึกษา 2565


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ,     (อ่าน 203 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยาย 2305 อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ โดยมี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละชั้นปี โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม