ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายอรุณศักดิ์ กำจร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร"


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 406 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมและยินดียิ่ง ในโอกาสที่นายอรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคลหรือบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2564