คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และพิธีมอบรับทุนการศึกษา63


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 446 ครั้ง)  


สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีมอบรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ลานนิติร่วมใจ อาคารนิติศาสตร์หลังเก่า ในการนี้ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนบุคคลากรนำวางพวงมาลา และมาลัยกรถวายสักการะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาตร์ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑
เนื่องในวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันรพี” และเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่ทรงมีต่อส่วนราชการอันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และวงการกฏหมายไทย โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาตร์ นำคณะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และผู้เข้าร่วมงาน วางพวงมาลา และมาลัยกรถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้นตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นำโดยนายกสโมสรฯ และตัวแทนแต่ละชั้นปีกล่าวคำสดุดีต่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หลังจากเสร็จพิธีวางพวงมาลา ได้มีการมอบทุนแก่นักศึกษา โดยมีทุนหนังสือกฏหมายสำนักพิมพ์วิญญูชน จำนวน ๑๘ ทุน และทุนการศึกษาจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ กว่า ๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๗ ทุน
** ข่าวและภาพข่าวโดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี