ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ การเมืองของพลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ,     (อ่าน 803 ครั้ง)  


         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ
ได้จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕ ปี คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “การเมืองของพลเมืองไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง CLB 2305  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 450 คน 
        วิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย     
        รศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ผศ.ดร.เสวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่