ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนของผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ,     (อ่าน 753 ครั้ง)  


           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนของผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562  ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษาและสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมในปี 2561 ตลอดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะนิติศาสตร์

          โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชั้นปี ตัวแทนจากชุมนุมต่างๆในคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม