ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2562 ,     (อ่าน 698 ครั้ง)  


          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการนำของอาจารย์สหรัฐ  โนทยะ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคมและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 – 08.05 น. ณ บริเวณลานจอดรถอาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ (อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา ฝึกตนให้ลดความตระหนี่และเรียนรู้ถึงการให้ทาน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผู้เป็นที่รัก ญาติ มิตร สหาย และผู้ที่ล่วงลับ รวมทั้งเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ร่วมงานทุกคน โดยมีพระสงฆ์ ทั้งหมด 9 รูป ดำเนินพิธีทางศาสนา โดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีอาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวโดย ลัพธวรรณ ดวงตา 

ขอบคุณภาพข่าวจากเพจ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี