ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา 62


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,     (อ่าน 1,163 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรผู้นำนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานในฐานะผู้นำนักศึกษา ทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำกิจกรรมและนำแนวทางไปใช้ในการจัดกิจกรรมด้วย

โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์มณฑิรา  แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย   นายสังคม ศรีมหันต์ นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกำแหง นักวิชาการศึกษา พร้อมทั้งประธานชุมนุม หัวหน้าชั้นปี ดาวเดือน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ไปสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์  จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย   นอกจากนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้เดินทางสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ต่อที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกฎหมาย และหัวหน้าภาควิชาคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพจาก สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์