ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ,     (อ่าน 896 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่

                     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการนำของอาจารย์สหรัฐ โนทะยะ  รองคณบดี       ฝ่ายพันธกิจสังคม  และอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่ ซึ่งมีวัตถุมีประสงค์เพื่อร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการทำบุญฮีต 12 ให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี และเพื่อเผยแพร่งานบุญข้าวจี่ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นักเรียนและชาวบ้านอำเภอวารินชำราบ ให้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ สู่ประชาชนผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในเวทีงานบุญข้าวจี่

 

                 โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่วัดบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน คณะครู และนักเรียน ในตำบลโพธิ์ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย การประกวดแข่งขันข้าวจี่ระหว่างตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์      การให้คำปรึกษากฎหมาย โดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจับสลากแจกของรางวัล และการแสดงโปงลางจากชุมนุมนิติศาสตร์ออนซอน โดยเป็นการแสดงละครสอดแทรกเนื้อหากฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจข้อกฎหมายได้ง่ายขึ้น สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก