ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการนักศึกษาแลกเลี่ยนมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว รุ่นที่ 4


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ,     (อ่าน 611 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 9 คน ในระหว่างวันที่ 17 - 23  กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว  ทั้งนี้ อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี ได้ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย  และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  อาจารย์คำพา หอมสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์สาลี เดดมุงคุน คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก   ได้ให้เกียรติจัดพิธีต้อนรับและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยจำปาสัก

            อาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ว่า “เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมาย พัฒนาความรู้วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาวและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” 

นักศึกษาทั้งหมด 9 คน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้           ถือเป็นโอกาสอันดีในการได้พบเพื่อนใหม่ ได้ฟัง พูด เขียน และอ่านภาษาลาวได้ รวมทั้งได้รับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมายและประสบการณ์ทางภาษา วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต เพื่อที่จะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาบอกเล่าแก่รุ่นน้อง ๆ ต่อไป