ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 19 มกราคม 2562 ,     (อ่าน 597 ครั้ง)  


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นมัสการพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร เจดีย์พระโพธิญาณเถรและรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การนำของ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์มณฑิรา แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย  พร้อมทั้งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี        เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  

 

ข่าวโดย ลัพธวรรณ ดวงตา

ขอขอบคุณภาพข่าวโดย สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี