คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สังคม ศรีมหันต์

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

 

นายสังคม  ศรีมหันต์  

Mr.Sungkom Seemahun

 

6231

 

ห้องวิชาการชั้น 1

 

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

 

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

   - งานพัฒนานักศึกษา

 

Sungkom.s@ubu.ac.th

 

-

 

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

 

ศึกษาศาสตรบันฑิต (ภาษาไทย)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ปริญญาโท

 

ศิลปศาสตรมหาบันฑิต (พัฒนาสังคม)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี