คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศรันยา จันทร์ทรง

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

โทรศัพท์

 

ห้องทำงาน

 

นางศรันยา  จันทร์ทรง

Ms.Saranya jansong

 

3939

 

ห้องวิชาการชั้น 1

 

ตำแหน่ง

 

 

อีเมล์

 

โฮมเพจ

 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)

   - งานบรรณารักษ์ 

    

 

 

-

 

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 

ระดับ

 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี

 

บริหารธุรกิจบัณฑิตบันฑิต (การบัญชี)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี