คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและนิติการ ฯ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


โพสโดย รุ่งอรุณ แสงงาม     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 324 ครั้ง)  


ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานกฎหมายและนิติการ จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานที่ใช้บริการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขSearch