คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


โพสโดย รุ่งอรุณ แสงงาม     โพสวันที่ 27 กันยายน 2560 , 16:25:45     (อ่าน 163 ครั้ง)


สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายราชัย อัศเวศน์ ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการร่างกฎหมาย และอาจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัย Search