ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2/2566


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 16 มีนาคม 2566 , 09:59:45     (อ่าน 9 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2/2566

ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 
กิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 09.30-12.00 น. เส้นทางสู่แวดวงวิจัย กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ใหม่ ที่บรรจุในปีงบ 2564-2565  และนักวิจัยที่สนใจ
ช่วงที่ 2 13.00-15.00 น. การเตรียมเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ 2566-2567 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัยที่สนใจจะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
คลิก >> กำหนดการ 


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดสนใจ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/1AmFZxoqHip2UqrQ6 หรือสแกน QR code