ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 , 16:31:31     (อ่าน 62 ครั้ง)  


คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพจัดงาน HUSOC ครั้งที่ 15 

ขอส่งโปสเตอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสามารถ Scan QR Code ได้ ดังไฟล์แนบค่ะ หรือ
 
Abstract Format : HUSOC Abstract Format.docx - Google ไดรฟ์
 
Abstract Submission : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLnBt6PfpvVf_rQAF5IqQx_Qn38FFw_f684VYOnOOVidMJcQ/viewform
 
 
เว็บไซต์โครงการ : http://husoc2022.hu.swu.ac.th/

     
ช่วงเปิด-ปิดรับบทคัดย่อ รอบที่1 รอบที่2
ช่วงเปิดรับบทคัดย่อ  Click 1 - 30 กรกฎาคม 2565 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565
ประกาศผลบทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือก 15 สิงหาคม 2565 17 ตุลาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และชำระค่าลงทะเบียน 12 กันยายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา - ส่งหนังสือตอบรับ รอบที่1 รอบที่2
ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 14 กันยายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565
ส่งบทความให้ผู้นำเสนอแก้ไข 30 กันยายน 2565 1 ธันวาคม 2565
ผู้นำเสนอแก้ไขกลับมา 28 ตุลาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้นำเสนอ 10 พฤศจิกายน 2565 5 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม   9 มกราคม 2566
วันจัดการประชุม    
วันที่จัดการประชุม   19 มกราคม 2566
ผู้นำเสนอส่งบทความแก้ไขจากคำแนะนำของผู้วิพากษ์   16 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่   23 มีนาคม 2566
     

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1