ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 5 เมษายน 2565 , 14:39:17     (อ่าน 68 ครั้ง)  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16

Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal

ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite)

และในรูปแบบออนไลน์ (Online)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้

โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกจ่ายต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม สามารถ Download ได้ตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1