ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , 10:36:02     (อ่าน 99 ครั้ง)  


 วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)  ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยรองรับกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หน่วยนโยบายหน่วยจัดสรรงบประมาณหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม(PMU) หน่วยบริหารจัดการจะส่งมอบผลลัพธ์ของนักวิจัย

               เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ NRIIS ในการดำเนินกิจกรรมการวิจัย และนวัตกรรมตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง วช.จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วัตถุประสงค์

              เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation


ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

              ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ครั้งละประมาณ ๕๐ คนไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1