คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2562 , 11:23:14     (อ่าน 89 ครั้ง)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ในัวนัศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 



ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1