คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเงิน อื่นๆ   | ค้นหาเอกสาร
ใบแปลเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากต่างประเทศ
ใบรับรองการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบยืนยันข้อมูลการรับโอนผ่านระบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์(กรณีบุคคลภายนอก)