คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร ห้องประชุม และประกาศฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มจองโรงละคร-ห้องประชุม.doc
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าเช่าโรงละครและห้องประชุม