คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ขออนุมัติแผนหลักสูตรประจำปี หรือปรับแผนประจำปี หรือ ปรับหมวดรายจ่ายกิจกรรม   | ค้นหาเอกสาร
(สนง.)บันทึกข้อความปรับโอนงบภายใต้โครงการเดียวกัน.docx
(หลักสูตร) โอนงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกัน.docx
ปรับหมวดรายจ่าย
ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณาหลักสูตรประจำปี
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและปรับหมวดรายจ่ายกิจกรรม
ปรับแผนหลักสูตรประจำปี