คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเอกสารการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
(ค่าตอบแทน) OT.ขออนุมัติ
(ค่าตอบแทน)OT. เบิกจ่าย
(ค่าตอบแทนวิทยากร) หนังสือเชิญวิทยากร ภายในสังกัด
(ค่าตอบแทนวิทยากร) หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
(ค่าตอบแทน)ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
(กิจกรรม) ขออนุมัติกิจกรรม
(กิจกรรม ) ขออนุมัติยืมเงิน
(กิจกรรม ไปราชการ) สัญญายืมเงิน
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)