ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ลงชื่อเข้าร่วม ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2565


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2565 , 14:47:49     (อ่าน 94 ครั้ง)  


ตามที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอเชิญส่งบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนศักยภาพบุคลากรในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ สำนักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัยฯ จึงขอเลื่อนการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใจการทำงานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ จากเดิม วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้า ร่วมได้ที่ https://citly. me/g0Aaz หรือสแกน QRcode ท้ายเรื่องนี้ ภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ภายใน 1053 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยไฟล์แนบ : ไฟล์ 1