คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสโดย ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 6 สิงหาคม 2564 , 16:19:13     (อ่าน 184 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมแจ้งแนวทางการจัดทำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ. – มอบ.) ประจำปีงบประมาณ 2566  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

Search