คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มุมความรู้

 

เกี่ยวกับ KM   

ความรู้ทั่วไป   

-  การจัดการความรู้ คื่ออะไร 

-  เรื่องเล่าเช้าเดือนกันยายน เมื่อ (คนไข้) ลิ้นหัวใจตีบ 

-  การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะในศตวรรษที่ 21  
-   หนังสือแนะนำจาก ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช    
             1)  การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร  
             2)  ครูนอกรอก กับ นักเรียนนอกแบบ  
             3)  มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร