คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o5:ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
มี

ข้อมูลการติดต่อกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: http://www.ubu.ac.th/new2018/

อยู่ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
--> มุมขวาล่าง
--> เมนู Contact Information