คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ
6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562
มี https://bit.ly/2ZaoWrs

ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ สิ้นไตรมาส 2