คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2561
มี http://www.ubu.ac.th/new2018/
news_read.php?id=16513
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักงานกฎหมายและนิติการได้จัดทำสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเลือกที่หัวข้อ "ไฟล์ 1"