คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561
มี

http://www.procurement.ubu.ac.th/
index2.php#page-0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี เลือกข้อ "4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี"