คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o2 : ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่ง ของ
ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
มี
ข้อมูลผู้บริหารมหาวิทยาลัย