คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 7 เมษายน 2565 , 16:03:16     (อ่าน 117 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การโรงแรมและท่องเที่ยว และการศึกษาทางการแพทย์ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1