คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Academic and Research Network, GMSARN) ครั้งที่ 25


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 212 ครั้ง)  


ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Academic and Research Network, GMSARN) ครั้งที่ 25 ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre จังหวัดระยอง