คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้ช่วยวิจัยจากสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ,     (อ่าน 819 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 16-28 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ Mr. George I. H. Cooke ผู้ช่วยวิจัยจาก Bandaranaike Center for International Studies (BCIS) กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา โดย Mr. George I. H. Cooke ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ เพื่อร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองป่าพง และในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ และ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวขอบคุณ Mr. George I. H. Cooke เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกประจำมหาวิทยาลัย