คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hanoi University


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ,     (อ่าน 435 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.มิตต ทรัพย์ผุด ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. Nguyen Van Trao อธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โอกาสนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน ทั้งในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกประจำมหาวิทยาลัย ก่อนที่คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮานอยจะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อ.มิตต ทรัพย์ผุด เป็นผู้นำเยี่ยมชม นับได้ว่าการมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในวงที่กว้างขึ้น