คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก HUAF


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ,     (อ่าน 388 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้เว้ (Hue University of Agriculture and Foresty, HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รศ.ดร. Le Van An อธิการบดี เพื่อประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร พร้อมผลักดันให้เกิดการร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย และหลักสูตรการเรียนการสอน

 

ในการนี้ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ได้ชี้แจงกิจกรรมที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำร่วมกันมา ตัวอย่างเช่น การส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปศึกษาและทำวิจัยระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้เว้ ประเทศเวียดนาม

 

การมาเยือนของคณะผู้บริหารจาก HUAF ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบัน และการขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรต่อไป