คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาจาก Ganesha University of Education


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ,     (อ่าน 371 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ดร.อรนุช ปวงสุข ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะนักศึกษาจาก Ganesha University of Education ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี นอกจากนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ยังได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแนะนำและเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาต่างชาติเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุบลมากขึ้น