คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ,     (อ่าน 395 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติต่อการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทั้งยังส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาให้กับนักเรียน โดยเป็นรูปแบบของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การทดลองวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน การตอบคำถามวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งที่อยู่รอบตัว และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับวิทยากรพิเศษ คุณ Sku Quizon เพื่อรับของที่ระลึกจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษเพิิ่มมากขึ้นอีกด้วย