คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2/2561


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ,     (อ่าน 413 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้อง 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสอบประเมินระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน และทักษะการฟัง โดยอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี