คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาฝึกงานจาก Ganesha University of Education


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ,     (อ่าน 333 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและนักศึกษาฝึกงานจาก Ganesha University of Education ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

ภาพโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี