คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับคณะผู้แทนจากพาณิชย์ออสเตรเลียประจำประเทศไทย


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ,     (อ่าน 381 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติดร.อรนุช ปวงสุข ให้การต้อนรับคุณบุษรินทร์ สินธุนวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา และคุณอัจฉราภรณ์ สุทธจิตตะ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission: Austrade) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยในโอกาสที่มาแนะนำสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน ออสเตรเลีย (Austrade) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีหน้าที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจ การศึกษา และการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี