คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม Inspiring of Learning English


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ,     (อ่าน 438 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษจากรายการ Hello English ทางช่อง Now26 และเฟซบุ๊กเพจ NJ Digital ได้แก่ Ms Roseanna Marshman และคุณณัฐพล เหลืองกนกวนิช มาร่วมให้ความรู้ในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี