คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ,     (อ่าน 331 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ข้อมูลเบื้องต้น และแนะนำการปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อให้สามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างแดน โดยมี ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติิ เป็นประธานพร้อมให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้

โดยโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมราณ 2561 นี้ มีนักศึกษาที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยได้เดินทางแลกเปลี่ยนไปยัง 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย

 

ข่าวโดย นายเทอดภูมิ ทองอินทร์

                ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561มี นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถคว้าสิทธิที่ยืนยันแล้ว ทั้งสิ้น จำนวน 35 คนโดยได้มีการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยัง 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศอินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดหารปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ข้อมูลพื้นฐาน และแนะนำการปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อให้สามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้โอกาสเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างแดน โดยมี ดร.อรนุช ปวงสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติเป็นประธานพร้อมให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้

                ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561มี นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถคว้าสิทธิที่ยืนยันแล้ว ทั้งสิ้น จำนวน 35 คนโดยได้มีการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยัง 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศอินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย