คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 20 เมษายน 2561 ,     (อ่าน 415 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ใบสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนหนังสือแนะนำตนเองเพื่อการสมัครงาน การฝึกฝนทักษะการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน กิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ชนัญญู บูรณ์เจริญ และอาจารย์สมปราชญ์ นาวาเรือน อาจารย์จากภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มามองความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม